Waarom vaccinatie tegen COVID-19 belangrijk is

Vraag en zoek naar correcte informatie.

Vraag het aan uw arts!!


https://www.laatjevaccineren.be

https://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie

Doe het voor jezelf !

COVID-19 kan een slopende ziekte zijn en het valt niet te voorspellen hoe ziek je ervan wordt. Je kan een milde versie doormaken, met symptomen die doen denken aan griep. Maar sommige mensen worden helaas veel ernstiger ziek en hebben zelfs intensieve zorg nodig. 

Vaccins gelden als de veiligste, succesvolste en goedkoopste manier om ziekte te voorkomen. De coronavaccins zijn erg doeltreffend. De kans dat je na vaccinatie nog COVID-19 oploopt, is dus véél kleiner dan wanneer je je niet laat vaccineren. Doe het voor elkaar!

Een vaccin beschermt het individu. Maar als voldoende mensen gevaccineerd zijn, dan is een ganse gemeenschap beschermd. Als je je laat vaccineren, bouw je dus mee aan groepsimmuniteit om zo controle te krijgen op dit virus en het uit de samenleving te krijgen.

  • Voor je (kwetsbare) geliefden of patiënten:

Laat je je vaccineren, dan werp je meteen ook een dam op voor zij die zich omwille van onderliggende gezondheidsproblemen niet kunnen laten vaccineren (bv. iemand die een acute kankerbehandeling krijgt of zwangere vrouwen). Ook is vaccinatie belangrijk als je als zorgverlener of met risicogroepen werkt. Zo is de kans klein dat je anderen besmet.

  • Voor onze zorgverleners:

Dankzij vaccinatie is er minder kans dat je naar de huisarts moet of in het ziekenhuis belandt met complicaties door COVID-19. Het zorgsysteem is afgelopen jaar zwaar onder druk komen te staan door het hoge aantal coronabesmettingen en de talrijke hospitalisaties. Laat je dus vaccineren, zo help je ook de zorgverleners die altijd klaar staan voor jou.Hoe werkt een vaccin?

Een vaccin stimuleert een reactie van ons afweersysteem waardoor ons lichaam een specifiek virus of een specifieke bacterie "herkent" zonder dat we de ziekte echt krijgen. Als we dan later in contact komen met dat virus of die bacterie, “herinnert” ons afweersysteem zich deze ziekteverwekker. Ons lichaam produceert dan snel de juiste antistoffen om het virus of de bacterie te vernietigen en ons tegen de ziekte te beschermen.Hoe werkt een vaccin tegen Corona?

Coronavaccins zijn zogeheten mRNA-vaccins, deze vaccins bevatten een genetische code (messenger-RNA of boodschapper-RNA) van virusdeeltjes waartegen ons afweersysteem zal reageren. Dit mRNA wordt verpakt in piepkleine vetbolletjes zodat dit gemakkelijker in de lichaamscellen geraakt. De vetbolletjes zijn niet giftig of schadelijk. Ons lichaam gebruikt dit mRNA om bepaalde eiwitten van het virus zelf aan te maken. Tegen deze eiwitten zal ons afweersysteem reageren. Het lichaam zal bij een latere infectie zich deze eiwitten herinneren en ze herkennen, de juiste antistoffen aanmaken en de juiste cellen activeren om het virus te vernietigen om ons tegen de ziekte te beschermen.
Hoe komt het dat er zo snel vaccins tegen COVID-19 zijn ontwikkeld?

Wereldwijd is voorrang gegeven aan de ontwikkeling van de COVID-19-vaccins. Er zijn wereldwijd duizenden wetenschappers bezig om alle aspecten van het virus te onderzoeken en hiertegen vaccins te ontwikkelen. Er worden daarbij geen toegevingen gedaan op de strenge eisen voor de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid die gelden voor alle geneesmiddelen, waaronder vaccins, ook de COVID-19-vaccins.

Normaal gezien worden bij de ontwikkeling van een vaccin alle stappen om de veiligheid en werkzaamheid te onderzoeken één na één doorlopen: laboratoriumstudies, klinische proeven op een klein aantal personen, en proeven op grote aantallen mensen.

Bij elke stap wachten de onderzoekers op overtuigende resultaten voor het onderzoek verder te zetten. Na afloop van alle onderzoeken dienen de fabrikanten het volledige aanvraagdossier voor een marktvergunning in bij de bevoegde overheid. Pas als het vaccin een marktvergunning krijgt, begint de fabrikant met de productie op grote schaal.

Bij de COVID-19-vaccins werden al die stappen tegelijkertijd doorlopen. Er is niet gewacht op het afronden van een stap voor de volgende stap te beginnen. De productie is al gestart en er zijn al acties genomen om de verdeling te organiseren terwijl de beoordeling door de bevoegde overheid nog loopt. De prijs is op Europees niveau bepaald en in België besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid dat het vaccin gratis is voor de burgers.

Van bij het begin van het onderzoek is er ook veel overleg geweest tussen de bevoegde overheden, zoals het Europees Geneesmiddelenbureau (European Medicines Agency, EMA) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Zodra er voorlopige resultaten beschikbaar waren, zijn deze al beoordeeld door de experten.

Op het einde van het traject moet aan dezelfde strenge eisen worden voldaan als voor andere vaccins. Pas als er voldoende is aangetoond dat het vaccin van goede kwaliteit is, werkzaam en veilig, wordt een marktvergunning gegeven.Hoe weten we zeker dat de COVID-19-vaccins werken?

Om te onderzoeken of de vaccins werken, worden grote klinische proeven met veel proefpersonen uitgevoerd, de zogenaamde fase 3 proeven. Bij COVID-19-vaccins gaat het om tienduizenden proefpersonen, wat meer is dan gewoonlijk. Ook bepaalde risicogroepen zoals ouderen of personen met specifieke aandoeningen (hart- of longproblemen, suikerziekte, zwaarlijvigheid…) zijn vertegenwoordigd in deze klinische proeven. 

De proefpersonen worden willekeurig verdeeld in twee groepen waarbij de ene groep het COVID-19-vaccin krijgt en de andere groep een placebo of een vaccin tegen een andere ziekte. De proefpersonen worden gedurende verschillende maanden opgevolgd om te kijken wie er met COVID-19 wordt besmet en wie niet. Wanneer er opmerkelijk minder mensen besmet raken in de groep die het COVID-19 vaccin kregen, is het vaccin werkzaam.

Een vaccin zal niet worden goedgekeurd voor de werkzaamheid is aangetoond.

Voor de COVID-19-vaccins, zoals voor alle vaccins, bekijken de experten van het EMA en het FAGG nauwkeurig alle gegevens en moeten vaccins tegen COVID-19 aan dezelfde strenge eisen voldoen als alle andere vaccins.Kan een COVID-19-vaccin bijwerkingen veroorzaken?

Zoals bij alle geneesmiddelen, kunnen vaccins bijwerkingen veroorzaken, maar ze komen niet voor bij iedereen. De bijwerkingen zijn meestal licht tot matig, zoals koorts, vermoeidheid, hoofdpijn of een reactie op de plaats waar het vaccin werd ingespoten zoals roodheid, pijn of zwelling. Deze symptomen verdwijnen vanzelf na enkele dagen of kunnen worden verlicht door het innemen van pijnstillers of koortswerende middelen aan de gebruikelijke dosis.

In zeldzame gevallen kan ook een ernstige bijwerking optreden. De kans op een ernstige of langdurige bijwerking is heel laag, maar kan niet worden uitgesloten. Dit geldt niet alleen voor de COVID-19-vaccins, maar voor alle vaccins of geneesmiddelen.