HUISBEZOEKEN


Wie?

Huisbezoeken worden voorbehouden voor patiënten die zich niet kunnen verplaatsen: hoogbejaarden, ernstig zieke mensen of personen die niet vervoerd kunnen worden.

Aangezien we in de praktijk beschikken over veel betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden, raden we u dan ook aan om zo veel mogelijk zelf op consultatie te komen.


Praktisch?

  • Telefonisch aangevraagd voor 11 uur 's morgens !
  • Enkel voor patiënten met een Globaal Medisch Dossier in onze praktijk.
  • Dringende huisbezoeken worden afgelegd door de arts die beschikbaar is en dus niet altijd de arts die uw voorkeur heeft.
  • Huisbezoeken kunnen niet “op een afgesproken uur” afgelegd worden.