CONSULTATIES


  • Wij voorzien een 15 min per afspraak
  • Eén afspraak per persoon (afspraak vb voor u en u kind = 2 afspraken)
  • Sommige zaken of onderzoeken (ECG, gynaecologische zaken, levensverzekering, ...) vragen wat meer tijd dus geef een seintje vooraf, zo kan uw arts dit inplannen.
  • Urgenties en zieke mensen gaan voor op gewone controles en vernieuwingen van medicatie.

U hebt een afspraak gemaakt, maar bent verhinderd?

  • Zeg uw afspraak tijdig af (telefonisch of via de website). Zo kunnen andere patiënten sneller geholpen worden.

Wat met voorschriften of attesten?

  • Voorschriften of attesten kunnen niet telefonisch aangevraagd worden.

  • Ook voor geschiktheidsattesten voor sportbeoefening moet u op raadpleging komen.
Uw arts levert géén attesten af die niet stroken met de waarheid of deontologie!