Maak uw afspraak zo veel mogelijk online. 
Dagelijks komen extra afspraken vrij. Deze dagafspraken dienen voor plots begonnen klachten zoals koorts, hoesten, hevige pijn,...


Vanaf 01/04/2023 t.e.m. 30/09/2024 verwelkomen wij Dr. Goossens Christoph als HAIO in onze opleidingspraktijk.


Wat is een HAIO?

HAIO staat voor huisarts in opleiding.

Dit is een gediplomeerd arts die zich drie jaar specialiseert in de huisartsgeneeskunde in een of meerdere aangestelde opleidingspraktijken zoals de onze. Een HAIO doet zelfstandig consultaties, huisbezoeken, onderzoeken, alles wat een huisarts doet, maar dit in overleg met de PO (praktijkopleiders binnen de praktijk) die steeds ter beschikking staan bij moeilijkere problemen of vragen. 


De HAIO is betrokken bij alle activiteiten van deze praktijk en overlegt dagelijks met de praktijkopleider. Op deze manier blijft uw huisarts permanent op de hoogte van jouw situatie en wordt jouw gezondheid optimaal verzorgd.
Daarnaast volgt de HAIO nog diverse opleidingen en dient hij/zij een masterthesis te schrijven.
Een HAIO werkt aan dezelfde honoraria en terugbetalingstarieven als de overige huisartsen in de praktijk.


Waarom een HAIO in onze huisartsenpraktijk?

Startende huisartsen brengen een nieuwe dynamiek in de praktijk. Wij leren van hen en zij van ons. Daarom kiezen wij er zeer bewust voor om als erkende opleidingspraktijk jonge, beloftevolle artsen een kans te geven om zich verder te ontwikkelen. 

Een opleidingspraktijk wordt voortdurend aangemoedigd om alle recente ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde en in de opleidingstechnieken mee op te volgen. De aanwezigheid van een HAIO betekent dan ook vaak een garantie voor een nog betere en meer professionele dienstverlening aan alle patiƫnten van deze huisartsenpraktijk


Wat doet een HAIO?

Een HAIO wordt ingeschakeld als volwaardige collega van de praktijk.  Hij/zij heeft eigen consultaties, doet huisbezoeken en neemt deel aan de wachtdiensten. 

WAARVOOR KAN U BIJ ONS TERECHT?

 • Algemene geneeskunde (baby's, kinderen en volwassenen)
 • Bloedafnames
 • ECG (Electrocardiogram)
 • Cryotherapie en verwijderen van wratjes
 • Vaccinaties (volwassenen en kind)
 • Pre-operatieve onderzoeken
 • Kleine heelkundige ingrepen
  • hechtingen
  • nagelversmallingen
  • verwijderen van kleine goedaardige tumoren/letsels
  • ...
 • Gynaecologisch onderzoek en uitstrijkjes
 • Plaatsen van spiraaltjes (IUD) en hormoonstaafjes
 • Zwangerschapsbegeleiding
 • Reisadvies
 • Vragen rond levenseinde
 • ...

Waar kunnen we u NIET bij helpen:

 • Afbouw van zware drugs en methadon, deze problemen worden steeds doorverwezen naar bevoegde instanties
 • Attesten of verslagen die NIET stroken met de waarheid