Maak uw afspraak zo veel mogelijk online. 
Dagelijks komen extra afspraken vrij. Deze dagafspraken dienen voor plots begonnen klachten zoals koorts, hoesten, hevige pijn,...

WAARVOOR KAN U BIJ ONS TERECHT?

 • Algemene geneeskunde (baby's, kinderen en volwassenen)
 • Bloedafnames
 • ECG (Electrocardiogram)
 • Cryotherapie en verwijderen van wratjes
 • Vaccinaties (volwassenen en kind)
 • Pre-operatieve onderzoeken
 • Kleine heelkundige ingrepen
  • hechtingen
  • nagelversmallingen
  • verwijderen van kleine goedaardige tumoren/letsels
  • ...
 • Gynaecologisch onderzoek en uitstrijkjes
 • Plaatsen van spiraaltjes (IUD) en hormoonstaafjes
 • Zwangerschapsbegeleiding
 • Reisadvies
 • Vragen rond levenseinde
 • ...

Waar kunnen we u NIET bij helpen:

 • Afbouw van zware drugs en methadon, deze problemen worden steeds doorverwezen naar bevoegde instanties
 • Attesten of verslagen die NIET stroken met de waarheid