Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met

 • Koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden

 • Spierpijn, keelpijn of hoofdpijn

 • Vermoeidheid

 • Geur- en smaakverlies

 • Verkoudheid

 • Diarree

Opgelet: Mogelijke gevallen dienen steeds vooraf te bellen, aparte consultaties zijn voorzien! Ga zelf al in isolatie.INFO FICHE CORONA - uitleg van alle verschillende proceduren (update 30/06/2021) PDF: Hygiëne advies - Zieken / Positief getest FORMULIER CONTACTEN - CONTACTONDERZOEK (covid 19) PDF: Hygiëne advies - Hoog risico contacten
Voor wie is het virus vooral gevaarlijk?

Grote risicogroepen:

 • Personen ouder dan 60 jaar
 • Personen met obesitas,overgewicht
 • Diabetes en hypertensie
 • Ernstige chronische hart-, long- of nieraandoeningen
 • Mensen onder immunosuppressie
 • Mensen met kanker
Wat kan je preventief doen?
 • Beperk je contacten !
 • Was frequent je handen
 • Geef geen hand, kus of knuffel
 • Houd afstand (min 1,5m)
 • Draag je mond-neusmasker correct en vraagt dat anderen het ook correct dragen, draag het steeds rondom kwetsbare risicogroepen
 • Blijf thuis indien ziek (ook milde klachten)
Wat  te doen bij COVID-19 symptomen?
 • Blijf meteen thuis en ga in isolatie!
 • Ga niet zo maar naar spoed.
 • Bel je huisarts voor het nodige advies.
 • Een afspraak voor testing wordt gemaakt.
 • Probeer een lijstje (min. naam en telefoonnummer) te maken van de mensen waarmee je de voorbije dagen contact hebt gehad. vanaf 2 dagen voor je symptomen had.
 • Gebruik je de CoronAlert App
 • Bel en verwittig steeds indien de klachten verslechteren!
  Hoe bekom ik het resultaat van de test?
  • De huisarts belt je zelf op!

  • Kijk online op www.mijngezondheid.be. Inloggen kan met je e-id of its me app. 
  • Indien u de CoronAlert app heeft, kunt u daarin het resultaat ook terugvinden.
  Wat indien ik positief test?

  Isolatie:

  • Isolatie gedurende 10 dagen voor iedereen die positief test, ook als deze asymptomatisch zijn.

  • Essentiële verplaatsingen mogen niet.
  • Indien je de enige binnen je gezin bent die besmet is, dan moet je je zoveel mogelijk isoleren van je huisgenoten (bv. ergens anders slapen, apart eten met eigen bestek, apart toilet). Dit om transmissie naar anderen in het gezin tegen te houden.
  • Strikte hygiënische maatregelen dienen gevolgd te worden.
  • Nog klachten na 10 dagen = isolatie verder.


  • Je dient opnieuw telefonisch contact met op te nemen met de huisarts:

  - indien de symptomen verergeren;

  - indien er nieuwe symptomen optreden;

  - op het einde van je arbeidsongeschiktheid indien de symptomen aanhouden.


   Contactopvolging:

  • Help de verspreiding van het virus tegen te gaan! 
  • CoronAlert appt: aangeven dat u positief bent.
  • Verwittig je contacten en vraag hen om contact op te nemen met hun huisarts.
  • Het contact tracing center zal contact met je opnemen om de personen die je de laatste dagen zag op de hoogte te stellen.
  Quarantaine na testing of na Hoog Risico contact?

   Quarantaine:

   • Deze start na het laatste risicovolle contact gedurende 7 dagen.
   • Buitengaan is enkel toegestaan voor kleine essentiële aankopen (voeding, apotheek,…), mààr enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen! 
   • Mondmasker dient steeds gedragen te worden rondom andere mensen.
   • De hygiënische maatregelen dienen strikt nageleefd worden.
   • Vermijd direct contact met andere mensen.
   • Indien tijdens de quarantaineperiode een huisgenoot symptomen ontwikkelt, begint de periode van 7 dagen opnieuw voor de asymptomatische huisgenoten.


   Belangrijk! 

   Gedurende 14 dagen na het Hoog Risico contact moeten de volgende maatregelen worden genomen:

   • Bijzondere aandacht voor hygiënemaatregelen
   • Voor alle verplaatsingen buitenshuis moet een mondmasker gedragen worden
   • De contacten moeten hun gezondheid zorgvuldig in de gaten houden (zelfcontrole). Als er symptomen optreden, moet de huisarts worden gecontacteerd.
   • Sociale contacten moeten tijdens de quarantaineperiode worden vermeden en tijdens de 7 dagen na afloop van de quarantaineperiode zoveel mogelijk beperkt.
   • Er moet steeds een afstand van 1,5 m worden aangehouden.
   Wat zijn de maatregelen voor laag risico contacten?
   • Quarantaine is niet nodig voor asymptomatische laag risico contacten.
   • Aanbevolen om de sociale contacten tot een minimum te beperken en 1,5 m afstand te houden.
   • Geen sportactiviteiten in groep!
   •  Extra aandacht besteden aan de basis hygiënemaatregelen (bv. was regelmatig je handen, hoest/nies in een zakdoek).
   • Voor verplaatsingen buitenshuis moet een mondmasker gedragen worden 
   Reizen en corona?
   • Het elektronische Public Health Passenger Locator Form (PLF) moet ingevuld worden door iedereen die naar België terugkeert.
   • Dit geldt voor alle reizen ongeacht het vervoersmiddel.