COVID vaccinatie

Behoort u tot een van onderstaande risicogroepen, dan komt u in aanmerking voor het COVID vaccin:


 • Groep 1: 
  • Iedereen boven 65 jaar
  • Alle zwangere vrouwen
  • Patiënten met een BMI van meer dan 40 kg/m2
  • Personen ouder dan 18 jaar met een onderliggende chronische aandoening (longproblemen, hartproblemen, diabetes, nierlijden…)
  • Alle kinderen met ernstige chronische aandoeningen
  • Personen met een onderdrukte immuniteit als gevolg van ziekte of behandeling
  • Personen met een verstandelijke beperking (dementie, psychiatrische aandoeningen, …)
 • Groep 2: 
  • Alle personen werkzaam in de gezondheidssector
 • Groep 3: 
  • Personen die onder hetzelfde dak wonen als ernstig immuungecomprommitteerde patiënten


Gezien de beperkte houdbaarheid van het COVID vaccin is het voor ons heel belangrijk te weten hoeveel patiënten er komen en kunnen deze vaccinaties niet tijdens de reguliere raadplegingen toegediend worden maar enkel tijdens de voorziene vaccinatiemomenten.


PRAKTISCHE INFO:


 • Om de organisatie van deze vaccinatiemomenten in goede banen te leiden vragen we u vòòr 30/09/2023 een afspraak in te boeken. Dit kan telefonisch of online via de website. Bij het online boeken kiest u dan voor het afspraaktype ‘COVID vaccinatie’
 • Het COVID vaccin zal beschikbaar zijn in de praktijk. Hiervoor hoeft u dus zelf niets te ondernemen.
 • Het griepvaccin moet u wel eerst bij de apotheek afhalen en meenemen naar de praktijk op uw vaccinatieafspraak. Hiervoor heeft u geen voorschrift meer nodig.
 • Het COVID en griep vaccin mogen samen toegediend worden. Dit is veilig.
 • Tijdens de vaccinatiemomenten kunnen geen medische vragen beantwoord of voorschriften gevraagd worden.
 • Draag bij voorkeur gemakkelijke kledij met korte mouwen. 
 • Indien u de dag van uw afspraak symptomen (koorts, hoesten en/of ademhalingsmoeilijkheden, spierpijn, keelpijn of hoofdpijn, geur- en smaakverlies, verkoudheid) zou hebben, kan u best de vaccinatie uitstellen en contact opnemen met de praktijk om een nieuwe afspraak te maken.


Indien u zich na deze datum aanmeldt kunnen wij niet meer garanderen dat de vaccinatie door ons toegediend kan worden en zal u worden doorverwezen naar de apotheek. Op onderstaande Sita kan u terugvinden bij welke apotheek u hiervoor terecht kan. 


https://www.apotheek.be/PharmacySearch?Query=&serviceFilter=COVIDVACCIN